Doprava zdarma

Při objednávce nad 4999 Kč

15 let zkušeností

Ručíme svým dobrým jménem

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a nařízením 2016/679 (GDPR). Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Provozovatel internetového obchodu podlahy-levne.com se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena, chráněn a respektována v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Dále máte právo odvolat svůj souhlas se zpracování osobních údajů, právo požádat přístup k osobním údajům nebo jejich opravu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zkratka ADR adr.coi.cz