Doprava zdarma

Při objednávce nad 4999 Kč

15 let zkušeností

Ručíme svým dobrým jménem

Nákupní řád

A. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu podlahy-levne.com, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem).

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Dodací podmínky. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží včetně dopravy a všech případných poplatků.

5. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

B. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

1. Dodací lhůta a způsob dopravy:

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám jej NEJPOZDĚJI do týdne. VĚTŠINOU ZBOŽÍ ZASÍLÁME DO DVOU DNŮ OD OBJEDNÁNÍ. Jestliže zboží skladem není, pracovnice z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat.

V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy Vám bude zboží dodáno. Objednávky, přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Podrobnější informace o dopravě včetně informací o ceně dopravy naleznete na stránce Dodací podmínky.

2. Možnosti platby za zboží:

V našem obchodě podlah-levne.com máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

b) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt přepravní službou či Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí

c) bankovním převodem / kartou - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet.  (platba se provádí předem). Zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků.

3. Převzetí zboží

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Zákazníkovy doporučujeme si před předáním zboží od dopravce zboží zkontrolovat. V případě poškození zásilky nepřebírat zboží a kontaktovat naše pracovníky. Po převzetí zboží se doporučuje zboží bez odkladu zkontrolovat a případné vady co nejdříve oznámit na  tel.: 774 023 648 nebo e-mail: eshop@podlahy-levne.com

C. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo, podle aktuálního občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

V případě vrácení zboží musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v řádném zabezpečeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14-ti dnů (dle zákona) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

D. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu podlahy-levne.com a právním řádem, platným v ČR.

4. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese : eshop@podlahy-levne.com

5. Výměna nebo vrácení zboží, je možné pouze v případě vrácení koupeného zboží, v obalu a s veškerým příslušenstvím.

7. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v řádně zabezpečeném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Poslední dva body nemají vliv na práva a možnosti spotřebitele, které vyplývají z platného Občanského zákoníku. Jedná se pouze o doporučení, která napomohou v co nejrychlejší vyřízení reklamace.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu podlahy-levne.com nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Závěrečná ustanovení, mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e-shopu se řídí Českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.