Doprava zdarma

Při objednávce nad 4999 Kč

15 let zkušeností

Ručíme svým dobrým jménem

Pokládka a údržba PVC Gerflor

Pokládka a údržba PVC Gerflor

Vše co potřebujete vědět o pokládce, údržbě a celkového užívání těchto podlah.

Instrukce k pokládce PVC GERFLOR s textilní podložkou

- Díky svému unikátnímu patentovanému složení je možné podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT a TEXLINE volně pokládat na většinustávajících podkladů (PVC, linoleum, dlažba, parkety, laminátová podlaha, vinylové dílce, vpichované a nízko střižené koberce). Pozor! V případěpokládky na měkké podlahoviny (např. PVC s měkčenou pěnovou podložkou) se mohou vyskytnout otlaky na povrchu.

- Podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT a TEXLINE mají vyrovnávací schopnost. Můžete je položit na podklad s drobnými nerovnostmi (např.beton), nicméně hodně hrubý podklad by měl být před pokládkou vyrovnán. V případě pokládky na beton nejprve odstraňte zbytky starých lepidel.Pokud se na podkladu vyskytují drobné spáry (u keramických dlažeb max. 5 mm, u parket max. 3 mm, výškový rozdíl mezi jednotlivými dílci dlažby/parket max. 1 mm) není nutné vyrovnání podkladu.

- 24 hodin před pokládkou rozviňte roli GERFLOR v místnosti pro správnou adaptaci na okolní teplotu. Okolní teplota by neměla být nižší než 15°C.

- Podlahu GERFLOR lze používat také v kombinaci s podlahovým vytápěním. Provozní teplota na povrchu podkladové vrstvy by neměla překročit 28°C. Při pokládce zregulujte teplotu podlahového vytápění na cca 18°C.

- Při spojování rolí používejte technologii studeného sváru. Spoje by měly vést ve směru dopadu denního světla. Nikdy nenapojujte v jedné místnosti rozdílné šarže, nebo různé šířky rolí (role se mohou mírně lišit v odstínu/lesku). Při studeném svařování používejte pouze vhodná lepidla a dodržujte příslušné pracovní instrukce. Napojení rolí studeným svárem doporučujeme situovat do méně exponovaných míst (snažte se vyhnout například vstupu do místnosti).

- Při volné pokládce (bez celoplošného přilepení k podkladu) použijte vhodnou oboustrannou lepicí pásku. Pásku nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn (do tvaru písmene „L“). Páskou podlepte také spoj studeného sváru dvou sousedících rolí. Místa u vstupních dveří a pod kolečkovou židlí také zafixujte páskou (do tvaru písmene „X“).

- Podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT, TEXLINE mohou být položeny volně (bez celoplošného přilepení k podkladu) až do maximální plochy 35m². Podlahy GERFLOR SOLIDTEX, PRIMETEX mohou být položeny volně do 25 m². Větší plochy doporučujeme celoplošně přilepit k podkladu.

- Při celoplošném lepení k podkladu používejte pouze vhodné disperzní lepidlo (např. SCHONOX Floorlastic, UZIN KE 418) nanášené zubovou špachtlí “A1” v gramáži 250 g/m². Podlahu doporučujeme celoplošně přilepit k podkladu. v místnostech s podlahovým vytápěním, s pohyblivým nábytkem, nebo s intenzivním používáním. Nezapomeňte, že v případě celoplošného nalepení podlaha GERFLOR ztratí svoji unikátní schopnost vyrovnávat nerovnosti podkladu (lepidlo přitáhne podlahu k podkladu). Při celoplošném lepení na disperzní lepidla rovněž dochází ke ztrátě schopnosti vyrovnání otlaků od nábytku. Tento problém lze odstranit nalepením na fixační lepidla (např. SCHONOX Multifix, UZIN Universalfixierug) při aplikaci válečkem.

- Vzduch zachycený pod podlahou vytlačte pomocí korkové špachtle nebo přítlačného válce.

- Po obvodu místnosti nechejte mezi stěnou a podlahou mezeru 10 mm, aby se zabránilo tvoření bublin.

Údržba PVC s textilní podložkou

- Nově položená podlaha musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. Pro odstranění těchto nečistot používejte čistící přípravek GERFLOR Cleaner.

- Podlahy GERFLOR s textilní podložkou jsou již z výroby ošetřeny povrchovou úpravou, která povrch chrání a usnadňuje údržbu. K běžnému čištění a údržbě podlahy používejte čistící přípravek GERFLOR Cleaner. Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte čistícím přípravkem CC-Elatex. Vzhledem k tomu, že tento produkt obvykle naruší ochrannou vrstvu podlahoviny, je třeba po ukončení čištění opět obnovit ochrannou vrstvu pomocí přípravku GERFLOR Renovator Polish. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

- Objektové prostory - použitím PUR ochranné vrtsvy při výrobě, je vytvořena na povrchu nejlepší možná ochrana. Pokud bude nutné dodatečně chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zabarvení (např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony) nebo bude nutné vzhledem k objektově specifickým požadavkům použít speciální prostředky na údržbu podlahy, doporučujeme kontaktovat technického poradce GERFLOR.

Preventivní opatření

- Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Nepoužívejte rohožky potažené ze zadní strany gumou či latexem, mohou poškodit podlahu.

- Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatřete ochranným zakončením nebo kluzáky.