Doprava zdarma

Při objednávce nad 4999 Kč

15 let zkušeností

Ručíme svým dobrým jménem

Podlahy PVC / Lino

Podlahy PVC / Lino

Všeobecné informace o pokládce a údržbě PVC podlah

Sháníte kvalitní, pěknou hladkou podlahovinu? V tom případě doporučujeme PVC. Bytové PVC je v současné době nejžádanější "hladkou" podlahovinou u nás. Není se čemu divit. Vyrábí se v tak dokonalých imitacích, že je na první pohled nerozeznáte od skutečných přírodních materiálů.

PVC je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.) a celoplošně nalepit. Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění PVC (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost PVC.

 

PVC obecně rozdělujeme do dvou základních kategorií

Homogenní PVC - celoprobarvené PVC skládající se pouze z jedné vrstvy hmoty. Je vysoce odolné a používá se do extrémně zatížených prostor. Tyto podlahoviny nemají žádný vzor, jsou buď melírované nebo jednobarevné.
Heterogenní PVC - tento materiál se skládá z několika na sebe nalisovaných vrstev, jsou vyráběny v různých dekorech a chráněny horní nášlapnou vrstvou. Jsou rozdělovány dále do podskupin: měkčené a tvrzené. Tvrzené heterogenní PVC je vhodné do silně až extrémně namáhaných prostor, jako jsou školy, úřady, nemocnice, aj. Tato zátěž se u PVC určuje pomocí tloušťky nášpamné vrstvy – čímvětší je nášlapná vrstva, tí více PVC vydrží.
PVC podlahové krytiny se skládají ze tří vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové krytiny. Na trh se dodávají v pásech, o šíři 1 - 5 m. Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v bytové i komerční výstavbě a v lehkém průmyslu.

 Další výhody PVC

Odolnost vůči vlhkosti a vodě - PVC je nenasákavý materiál, snadná a bez riziková údržba
Odolnost vůči poškození - nášlapná ochranná vrstva min. 0,3 m, odolnější vůči pádům
Hlučnost - designová PVC podlaha má několikanásobně lepší akustické vlastnosti
Podlahové topení - menší tepelný odpor, rozměrově stabilnější, pocitově teplejší
Není potřeba dilatace
Přirozený došlap
Relativně čistá montáž


1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny by měly mít v objektu velikost na minimálně 2 – 3 kroky a je nutné je zařadit do systému běžného denního čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC-PU-čistič zředěný s vodou v poměru 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste stejnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 1 nebo CC-SRP 2+S s kartáčem nebo s červeným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Běžné čištění a ošetřování

3.1 Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte stíráním vlhkým mopem.

3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU-čistič zředěný v poměru 1 : 200 s vodou a plochu vytírejte ručně vhodným mopem (např. CC-Quick-Step) nebo čistícím automatem (např. CC-Premium F2). V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používejte CC-Desinfekční prostředek-koncentrát.

3.3 Mezistupňové čištění: Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným čištěním, doporučuje se provést mezistupňové čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1:50 až 1:100). Čištění provádějte za pomoci kartáče nebo čistícím automatem (např. automatem na mytí tvrdých povrchů CC-Premium F2) nebo sprejovou metodou. Pro optimální udržení hodnoty povrchu se doporučuje vyčištěný povrch pavidelně leštit jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s bílým padem nebo leštícím kartáčem.

4. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

5. Základní čištění

Základní čištění se provádí v tom případě, že není možné obzvláště tvrdošíjné nečistoty a usazeniny, které narušují dobrý optický vzhled, odstranit při běžném denním čištění nebo pokud je nutné připravit podlahovinu pro sanaci opotřebeného povrchu CC-PUochrannou vrstvou. Pro základní čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Pokud nebude následovat ošetření povrchu, použijte červený pad nebo kartáč. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu (např. CC-Extraktor nebo CC-Premium F2) a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!). 

6. Proaktivní dlouhodobá ochrana / sanace

6.1 Proaktivní dlouhodobá ochrana: Po delším čase používání, nejpozději však při výskytu prvních opotřebených míst, se doporučuje výrobní povrchovou PU-úpravu oživit pomocí CC-PU-ochranné vrstvy (matné, extramatné nebo lesklé). K tomuto použijte pomocí příslušného tvrdidla aktivovanou CC-PU-ochrannou vrstvu a naneste ji neředěnou na důkladně vyčištěný povrch (viz. Základní čištění). Nanášení CC-PU-ochranné vrstvy provádějte CC-Lakovacím válečkem „Aguatop“ 10 mm přesně podle návodu k použití na dokonale suchý povrch. 12 hodin po nanesení poslední vrstvy je možno podlahu používat. Konečná odolnost ochranného systému bude dosažena asi po sedmi dnech.

6.2 Sanace: Při rozsáhlém opotřebení výrobní PU-úpravy bude nutné nanést CC-PUochrannou vrstvu dvakrát. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně zaschnout (min. 2 hodiny), oba nátěry musí být ale provedeny ve stejný den. Upozornění: Před nanešením CC-PU-ochranné vrstvy je nutné provést pomocí jednokotoučového rotačního stroje CC-SRP 2+S a CC-PU-sanačního padu šedého zmatovatění povrchu, aby byly opticky sjednoceny i přechodové prostory a zajištěno dokonalé přilnutí ochranného nátěru. U podlahovin se silnou strukturou povrchu není toto zmatovatění abrazivním padem možné. V tomto případě a v případě ošetření elektrostaticky vodivých podlahovin kontaktujte naše technické poradenství.

7. Udržení hodnoty ve speciálních objektových prostorách

Použitím CC-PU-ochranné vrstvy je vytvořena na povrchu nejlepší možná ochrana, srovnatelná s výrobními úpravami. Pokud bude nutné chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zabarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony (např. kvůli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla), nebo bude nutné vzhledem k objektově-specifickým požadavkům použít CC-Tvrdou ochrannou vrstvu, kontaktujte naše technické poradenství.

POZOR!

Na čištění podlahovin se nesmějí používat ředidla a organická rozpouštědla. Jakoukoli chemickou látku je třeba z podlahoviny ihned setřít. Výrobky z gumy (tmavá a barevná guma – například gumová kolečka, chrániče přístrojů a nábytku, podrážky obuvi, PVC atd..) při styku s podlahovinou zanechávají na nášlapné vrstvě neodstranitelnou barevnou změnu (žloutnutí, hnědnutí až černání povrchu v místě dotyku). Podlahové krytiny PVC je nutné chránit před znečištěním asfaltem, inkoustem, barvami, barevnými oleji, tinkturou a přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla. Silné kyseliny, lihy, barviva (barva na vlasy, inkoust, červená paprika atd..) a hořící předměty způsobují na PVC trvale poškození. Přímé sluneční a ultrafialové záření způsobuje postupné žloutnutí, proto skladování a používání ve vnějších prostorech nedoporučujeme. Ostré předměty způsobují na povrchu mechanické poškození.

Pokládka PVC

PVC je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.) a celoplošně nalepit. Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění PVC (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost PVC.

Při pokládce materiálů obsahujících PVC / lino, vinylové podlahy apod/, je třeba dbát aby teplota v místnosti byla 18 st.C. a vlhkost v rozmezí 45-55%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení  např. anhydrit 0,5 % s podlahovým topením 0,2 % ,beton  1,5  %,s podlahovým topením 1,3. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Dále po položení je třeba zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/ a vlhkosti, která nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov,plast,dřevo/ má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát aby teplota v místnosti neklesla pod 18 st.C /podklad 15st.C/. V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků které pronikají např přes sklo .

Vlhkost dodržovat v rozmezí 45-55%.

 Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu . Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 st.C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu.

Rozměrová stálost materiálu dle příslušných norem činí až 0,25% z 1 m.